Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookies

 

 

 • Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

 

Cookies sú malé súbory, ktoré sa do Vášho zaradenia (počítača, mobilu alebo tabletu) posielajú a ukladajú z webovej stránky, ktorú navštevujete. Tieto súbory sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webovej stránky používate. Ak webovú stránku navštívite opakovane, Váš internetový prehliadač znovu načíta uložené cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný cookies vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť webovej stránky. Ďalej sa tiež používajú podobné informačné technológie ako cookies. Sú to pixelové značky, známe aj pod označením „web beacons“, čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Na rozdiel od cookies sú pixelové značky pevnou súčasťou webovej stránky. O všetkých týchto informačných technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies.

 

 • Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa webovej stránky

 

Prevádzkovateľom webovej stránky www.oldherold.sk a e-shopu na webovej stránke www.eshop.oldherold.sk  je:

 

OLD HEROLD, s.r.o.

Bratislavská 36

911 05 Trenčín

 

IČO: 36 380 547

DIČ: 2020102513

IČ DPH: SK2020102513

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 11296/R

 

Kontakt:

Telefónne číslo: +421 32 6563 211

Kontaktný e-mail: oldherold@oldherold.sk

 

 • Prečo sa používajú súbory cookies?

Zmyslom súborov cookies je uľahčiť a spríjemniť používateľovi používanie webovej stránky. Na webovej stránky vyjadruje používateľ svoj súhlas s použitím tejto informačnej technológie v zmysle možností a nastavení, ktoré webová stránka poskytne, a o ktorých informuje, pričom svoje rozhodnutie ohľadne zberu súborov cookies môže používateľ kedykoľvek zmeniť pomocou nastavení jednotlivých súborov cookies, konkrétnych reklamných či analytických systémov, prípadne zamietnuť všetky cez ikonu v ľavom spodnom rohu webstránky.

 

 • Ako sa súbory cookies používajú a za akým účelom?

Webová stránka www.oldherold.sk a www.eshop.oldherold.sk (ďalej len „webová stránka“) používajú tieto typy  súborov cookies:

 

Základné / nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku webovej stránky a umožňujú používanie jej základných funkcií. Základnými cookies sú napr. nastavenie jazyka, zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov, nákupného košíka a podobne. Bez týchto cookies sa nemôžu poskytovať služby, ktoré tvoria základ webovej stránky. Preto fungujú aj bez súhlasu používateľa webovej stánky.

 

Funkčné / analytické súbory cookies

Pomocou funkčných / analytických cookies sa zhromažďujú štatistické informácie o tom, ako používateľ používa webovú stránku. Tieto technické informácie napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky používateľ klikol, ktorú jej časť navštívil naposledy a podobne. Tieto cookies slúžia na analýzu a vylepšovanie webovej stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je súhlas, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 

Marketingové / reklamné súbory cookies

Marketingové / reklamné cookies umožňujú zobrazovať používateľom relevantnú reklamu, vyhodnocovať jej úspešnosť a zvyšovať tak používateľskú spokojnosť. Na webovej stránke sa využívajú cookies tretích strán. Tie zabezpečujú zobrazenie reklamy na iných webových stránkach tým používateľom, ktorí majú a môžu mať o produkty prevádzkovateľa záujem. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je súhlas, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 

Webová stránka používa súbory cookies bez primeranej pravdepodobnosti použitia prostriedkov prevádzkovateľa alebo tretej strany na identifikáciu používateľa (t.j. bez možnosti priradenia týchto informácií ku konkrétnym používateľom - fyzickým osobám), a teda používaním súborov cookies na webovej stránke nedochádza k spracúvaniu osobných údajov. Zbierajú sa iba obecné informácie o nastavení zariadenia, pripojenia na internet, ako je napr. operačný systém a platforma, vzorce prechádzania webovej stránky a interakcie s inými webovými stránkami.

 

 • Spolupráca s tretími stranami

Webová stránka nemôže fungovať bez prepojenia na iné webové služby. To má za následok aj potrebu prijatia súborov cookies od tretích strán. Cookies tretích strán vytvárajú a majú pod svojou kontrolou externí poskytovatelia. Odporúčame používateľom webovej stránky preto, aby sa zoznámili s ich dokumentmi o ochrane súkromia a používaní súborov cookies. Na webovej stránke sa využívajú nasledovné služby tretích strán:

 

Google Analytics

Používame webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) pre analýzu správania sa používateľa na webovej stránke. Používateľ je hodnotený iba na základe cookies, žiadne ďalšie údaje sa nepoužívajú čím je zabezpečená anonymita používateľa.

 

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete v článku Zabezpečenie a ochrana osobných údajov, pričom na odmietnutie tejto služby si môžete inštalovať softvérový doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Google remarketing

Funkcia Google remarketing od spoločnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) umožňuje zobrazovať používateľom reklamy na základe ich záujmov na ďalších webových stránkach v rámci siete Google Ads (takzvané „Google reklamy“ alebo reklamy na iných webových stránkach). Na tento účel sa analyzuje interakcia používateľa na webovej stránke, aby bolo možné zobraziť používateľom cielenú reklamu aj po návšteve inej webovej stránky. Google ukladá cookies do internetových prehliadačov používateľov, ktorí navštevujú určité služby Google alebo webové stránky v sieti Google Display Network. Tieto cookies, zaznamenávajú návštevy týchto používateľov a používajú sa na jednoznačnú identifikáciu internetového prehliadača na konkrétnom zariadení a nie na osobnú identifikáciu používateľa, čiže osobné údaje sa neukladajú.

 

Používanie tejto služby spoločnosti Google môžete zablokovať nainštalovaním doplnku dostupného na nasledujúcom odkaze: www.google.com/settings/ads/plugin.

 

Facebook Pixel

Od spoločnosti Facebook (Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) využívame uvedenú službu na optimalizáciu marketingových ponúk po tom, ako používatelia kliknutím na propagačné inzeráty na Facebooku boli presmerovaní na webovú stránku. Služba slúži na vyhodnocovanie účinnosti propagačných inzerátov na Facebooku pre štatistické účely a účely výskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich propagačných postupov. Získané údaje sú anonymné, neumožňujú preto vyvodiť závery týkajúce sa používateľov, a ani spoločnosti Facebook žiadne osobné údaje neposkytujeme. Avšak spoločnosť Facebook údaje ukladá a spracúva, takže prepojenie s príslušným používateľským profilom je možné, a spoločnosť Facebook môže údaje v súlade so svojimi Zásadami používania údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/) použiť.

 

Ak ste členom Facebooku a neželáte si, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala prostredníctvom Facebook pixel údaje o Vás, a ste prepojení s Vašimi členskými údajmi uloženými spoločnosťou Facebook, môžete používanie Facebook pixel odmietnuť v Zásadách používania údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Etarget

Služba ETARGET od spoločnosti ETARGET SE (ETARGET SE, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika) zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na používateľov. Táto služba si zapíše do internetového prehliadača používateľa cookies, prostredníctvom ktorej ho neskôr bude vedieť identifikovať, ako používateľa konkrétnej webovej stránky. Služba nezbiera žiadne osobné informácie o používateľovi. Informáciu o návšteve webovej stránky je využitá výlučne pre lepšie cielenie reklamy v rôznych reklamných sieťach.

 

 • Ako prejaviť alebo odmietnuť súhlas s používaním súborov cookies?

Používanie súborov cookies záleží len na používateľovi webovej stránky.  Webová stránka ponúka používateľovi možnosť prejaviť súhlas s používaním súborov cookies alebo ho odmietnuť.

 

Okrem základných súborov cookies, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webovej stránky, musí používateľ s používaným ostatných typov cookies na webovej stránke súhlasiť. Túto možnosť má jednoducho v tzv. cookies lište webovej stánky. Súhlas s používaním súborov cookies môže používateľ webovej stránky kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na webovej stránke, kliknutím na ikonu v ľavom dolnom rohu.

 

 • Doba uloženia súborov cookies v zariadení

Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookies uložené v zariadení závisí od typu súborov cookies. Platnosť či funkčnosť súboru cookies je buď dočasná alebo trvalá.

 

Platnosť dočasných súborov cookies (tzv. session cookies) vyprší na konci internetovej relácie (po odpojení zariadenia od webovej stránky či internetového prehliadača). Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača automaticky vymažú.

 

Trvalé súbory cookies (tzv. persistent cookies) vrátane lokálne prístupných objektov (tzv. Flash cookies) zostávajú v zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania (najdlhšie platné cookies je v platnosti maximálne 2 roky od poslednej návštevy). Dané cookies slúžia predovšetkým na zvýšenie používateľského komfortu pri využívaní webovej stránky, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Tieto cookies môžu obsahovať anonymný identifikátor internetového prehliadača. No samy o sebe neidentifikujú používateľa ako fyzickú osobu, iba identifikujú prístup k webovej stránke a správanie používateľa pristupujúceho z určitého zariadenia (počítača, mobilu alebo tabletu). Všetky údaje sú anonymné.

 

 • Ostatné informácie

Na webovej stránke môžu byť používané tzv. sociálne pluginy pre sociálne siete ako Facebook alebo Instagram. Pomocou funkcií poskytovaných týmito sociálnymi pluginmi je možné odporučiť určitý obsah alebo ho zdieľať v sociálnych sieťach. Pri návšteve webovej stránky, sú tieto sociálne pluginy štandardne vypnuté, t.j. bez zásahu používateľa webovej stránky neposielajú žiadne údaje do príslušných sociálnych sietí. Predtým, ako používateľ bude môcť používať sociálne pluginy, musí ich aktivovať kliknutím. Po ich aktivácii je nadviazané priame spojenie so serverom príslušnej sociálnej siete. Po aktivácii sociálnych pluginov už môže sociálna sieť zhromažďovať údaje bez ohľadu na to, či komunikujete so sociálnym pluginom. Ak je používateľ webovej stránky prihlásený do sociálnej siete, môže byť jeho návšteva webovej stránky priradená do účtu sociálne siete. Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sa údaje zozbierané pri návšteve webovej stránky prepojili s uloženými údajmi na sociálnej sieti, musíte sa pred aktiváciou sociálneho pluginu odhlásiť z príslušnej sociálnej siete. Sociálne pluginy zostanú aktívne, kým ich používateľ nezruší alebo neodstráni súbory cookies.

 

Pri použití týchto sociálnych pluginov dochádza k výmene údajov medzi používateľom webovej stránky a príslušnou sociálnou sieťou. Webová stránka tieto údaje nespracováva ani nemá žiadne informácie o tom, ako sú tieto údaje zhromažďované. Účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracúvanie a používanie údajov príslušnými sociálnymi sieťami, ako aj príslušné práva a možnosti na ochranu súkromia používateľa, sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov príslušných sociálnych sietí.

 

 • Dobu uchovávania súhlasu pre účely cookies?

 

Dobu uchovávania súhlasu používateľa webovej stránky pre účely cookies je 4 roky odo dňa súhlasu.

 

 • Práva používateľa webovej stránky

 

Pri spracúvaní súborov cookies môže používateľ webovej stránky uplatniť svoje práva:

 

 • právo na prístupu k svojim údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia údajov, aká je doba spracúvania.
 • právo na opravu, pokiaľ sú údaje nesprávne, alebo sa zmenili.
 • právo na výmaz údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne (nie však v prípade ochrany právnych nárokov prevádzkovateľa a počas doby povinnej archivácie podľa Registratúrneho poriadku).
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa údaje budú spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • právo na prenosnosť údajov, ak je treba údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi.
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: + 421 2 32 31 32 14,

email: statny.dozor@pdp.gov.sk.